Founder Talk: กฏหมาย Car Seat กระแทกลงไปในใจกลางความเหลื่อมล้ำของไทย

Founder Talk: กฏหมาย Car Seat กระแทกลงไปในใจกลางความเหลื่อมล้ำของไทย

จากกฏหมาย (พระราชบัญญัติ) จราจรที่เพิ่งออกมาใหม่ ดูเหมือนใส่ใจประชาชนและเด็กเล็ก แต่เรามาดูรายละเอียดกันอีกนิดครับ ว่ามันมีปัญหาอย่างไร

ซึ่งไม่ใช่ว่าตัวกฏหมายไม่ดี แต่รัฐบาลเวลาจะทำอะไรแบบนี้ ต้องคิดให้รอบกว่านี้ ถ้าคำนึงถึงประชาชนจริง ๆ

Speaker: Weerawat Weera

Back to blog