Founder Talk: สงครามไม่ให้อะไรนอกจากความเจ็บปวด

Founder Talk: สงครามไม่ให้อะไรนอกจากความเจ็บปวด

Founder Talk เป็นรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม

สำหรับตอนนี้คุณวีระวัฒน์อธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสงคราม และทำไมปูตินถึงต้องเริ่มสงคราม  เราควรหยุดปิศาจ และไม่ควรให้ใครเป็นปิศาจ

 

 

ฟัง Podcast ตอนอื่น ๆ ของเราเพิ่มเติมได้จากแพลตฟอร์มต่อไปนี้ครับ

🎧 Apple Podcast
💚 Spotify
🧡 Soundcloud

Back to blog