Skip to content
📢 Free shipping for all orders within Thailand. | Use code: FREESHIP
📢 Free shipping for all orders within Thailand. | Use code: FREESHIP

Podcast

RSS
 • Talk about Tesla Model 3 and EVs
  September 30, 2021

  Talk about Tesla Model 3 and EVs

  นคลิปนี้นอกจากคุณจะได้ฟังเรื่องราวของ EV แล้ว ยังได้ชมบรรยากาศรอบเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยครับ
  Read now
 • Living the Future: นโยบายด้าน EV ของ New Zealand
  June 26, 2021

  Living the Future: นโยบายด้าน EV ของ New Zealand

  รอบนี้ผมชวนคุณจ๋า ภรรยาของผมมาคุยเรื่องนโยบาย EV ของนิวซีแลนด์ที่ช่วยเพิ่มยอดขายของรถไฟฟ้าในสัปดาห์แรก เฉพาะ Tesla อย่างเดียว 200 กว่าคันในสัปดาห์เดียว

  Read now

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare