ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000.- บาท

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000.- บาท


"ช้อปดีมีคืน" ปีล่าสุด หรือ "ช้อปดีมีคืน 2565" อีกหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ที่เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ.2565 ที่ช่วยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ไปยื่น "ลดหย่อนภาษี" ได้สำหรับการ "ยื่นภาษีปี 2565"

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด แล้วขอ "ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป" จากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษี ร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆ ได้ตามปกติ

ระดับอัตราภาษีที่ต้องเสียมากน้อยแค่ไหน จาก "รายได้สุทธิ" ดังนี้

 อย่างไรก็ตามลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก GROOV ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีกับโครงการได้

เพียงกรอกรายละเอียดข้อมูลผ่านทางลิงค์นี้ ทางทีมงานจะจัดส่งให้ทางอีเมลภายใน 1-2 วันทำการครับ

ขอใบกำกับภาษี / Request for tax invoice