News

[Review] Upright GO - Posture Trainer

[Review] Upright GO - Posture Trainer

เพียงติดอุปกรณ์กับหลังส่วนบน ในโหมดการฝึกอุปกรณ์จะสั่นเบา ๆ เพื่อเตือนคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณนั่งในท่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้คุณมีนิสัยในการนั่งที่ดีขึ้น, ลดอาการปวดหลัง